Proxxi

Notis: Årsmöte 24 Maj 17:00

Hej!

Ber om hemskt mycket ursäkt för att det tagit så lång tid för det här mötet att bli av. Av diverse skäl så har det tagit lång tid att reda ut situationen med huset och få hyresavtalet uppsagt (lokalen behövde stängas ner på grund av att bristande medlemssiffror medfört att vi inte haft pengar att fortsätta hyra lokalen med) men detta har nu äntligen skett.

Styrelsen låter därför nu äntligen kalla till årets årsmöte!

Årsmötet kommer hållas den 24 Maj kl 17:00 i Unga Forskare Stockholms lokal som ligger på Polhemsgatan 38 vid Fridhemsplan i Stockholm.

Eftersom Proxxi nu är en lokalförening utan lokal så kommer det pratas om eventuell nedläggning av föreningen på detta möte. Det finns alla möjligheter (och även vilja från flera medlemmar) att fortsätta driva Proxxi som förening och att sikta på att i framtiden återigen skaffa en lokal men eftersom Proxxi ändå är en lokalförening så kommer som sagt frågan tas upp.

Dagordning kommer lyda som följer:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8. Ekonomisk berättelse för förra året
9. Revisorernas berättelse för förra året
10. Styrelsens redovisning av plan om hur likvida medel ska räcka för fasta utgifter fram till nästa ordinarie årsmöte
11. Frågan om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. Behandlande av inkomna motioner
13. Frågan om föreningens nedläggning
14. Diskussionspunkt om verksamhetsplanens innehåll för att underlätta bedömning av vilka som passar bäst in i styrelsen
15. Val av årets styrelse
16. Val av årets revisor
17. Val av årets valberedare
18. Val av årets jämställdhetsrepresentanter
19. Årets verksamhetsplan
20. Årets budget samt fastställande av medlemsavgift
21. Övriga frågor
22. Mötets avslutande
Ytterligare handlingar kommer närmre mötets datum. Hoppas vi ser er alla där :)

Mvh
Proxxis Styrelse

Välkommen till Proxxi!

Proxxi var en föreningslokal i Stockholm med aktiviteter både för ungdomar och vuxna såsom spelutveckling, programmering, elektronikworkshops, pyssel, rollspel samt en massa övriga spelaktiviteter med en stor bredd på brädspel, kortspel, dator och konsolspel.

Dessvärre fick lokalen stängas tidigt 2015. Men föreningen lever kvar och någon gång i framtiden hoppas vi på att kanske få till en lokal igen. Du kan lättast få mer info om vad som händer med föreningen genom att hålla koll på vår Proxxi-grupp, som finns länkad nedan.

Proxxi-gruppen på Facebook

Gå gärna med i Proxxis grupp på Facebook för att få info om vad som händer med föreningen.

Länk till Proxxi-gruppen