Proxxi

IX

Ix sköter IT-driften på Proxxi, ser till att det finns datorer och Internet-access i lokalen samt tar hand om lokalens webbsida.
Främjar kodande, haxxande och lödande för de intresserade.

Styrelse

Styrelseordförande: Torbjörn Hagenstam (TBthegr81)
Kassör: Michael Stahre
Ledarmöter:
Erik Welander (Kira)
Charlie Skog (Neo)
Martin Arnér (DOSn3rd)
Revisor: Jonas Morling