Proxxi

Protokoll

Här publiceras protokollen för Proxxi föreningens årsmöten och styrelsemöten

2014
proxxi-årsmöte-protokoll-2014 – Behöver justeras och digitaliseras
2013
proxxi-årsmöte-protokoll-2013 – Justerats, behöver digitaliseras