Proxxi

Proxxi

Proxxi ansvarar för lokalen och främjar intresset för spelrelaterade aktiviteter.

Styrelse

Styrelseordförande: Nils Linde
Sekreterare: Michael Stahre
Kassör: Olle Melander
Revisor: Eric Druid och Linus Wahlgren
Ledamot: Rasmus Cedergren
Ledamot: Tor Nerlin
Ledamot: Angelika Brink
Ledamot: Helmut Antonio Cavello Zevallos